14. Privacy

Zoals vereist door de General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 wensen wij u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Identiteit van de vereniging

Mortsel-Dorp Concerten (hierna MDC genoemd)

Dorpstraat 1

2640 Mortsel

tel. 03 449 06 13

www.mortseldorpconcerten.be

 

Verantwoordelijke voor de verwerking:

Wilfried De Cleyn

De Ster 51

2540 Hove

wilfried.decleyn@pandora.be

 

Verwerkte gegevens:

De organisatie verzamelt uitsluitend je emailadres.

 

Doel verwerking gegevens:

Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor elektronische mailing van uitnodigingen en nieuwsbrieven m.b.t. activiteiten ingericht door of met medewerking van de MDC.

 

Toelichting legaliteit gegevensverzameling

De gegevens zijn noodzakelijk in het kader van de organisatie van activiteiten rond de MDC.

 

Ontvangers van de verstrekte persoonsgegevens

De persoonsgegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik van de MDC en worden niet overgedragen aan derden.

 

Hoelang worden de gegevens bijgehouden

De hierboven vermelde gegevens worden bijgehouden zolang de MDC informatie over activiteiten verstrekt via email of tot wanneer u schriftelijk aangeeft deze informatie niet langer te willen ontvangen.

 

Wijze van het verkrijgen van persoonsgegevens

De gegevens worden of werden vrijwillig verstrekt.

 

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die de vereniging MDC over u verzamelt:

  • in te kijken
  • te verbeteren
  • te laten schrappen
  • de overdracht en de verwerking in te perken

 

Klachten kunnen ingediend worden bij de Commissie Ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35

1000 Brussel.  Email: commission@privacycommission.be

 

Beheer en beveiliging

U kan bovenstaande rechten uitoefenen door schriftelijk contact te nemen de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. 

Comments