12. Stuurgroep


Denise Buntincx, plaatselijk contactpersoon van de parochie Sint-Benedictus, oud-lerares Anna-Theresia-Instituut (nu KASO).
Jozef Stes, medewerker De Lijn, penningmeester Kerkfabriek Sint-Benedictus, voorzitter van het Centraal Kerkbestuur.


Jean Verslype, oud-leraar en gewezen onderdirecteur OLVE-college, verantwoordelijke onthaal.


Erwin Van Bogaert, organist, artistieke organisatie.Wilfried De Cleyn, gewezen directeur inkoop en logistiek Haribo België


Ilse Van der Aa, samenstelling bindteksten, presentatie concerten


Marc Truyts, gewezen kaderlid financiële instelling, penningmeester


Jef Van de Velde – Lieve Rombaut, administratieve en technische ondersteuning

                                                                                                          


Comments